Arbejdsmiljø koordinator

RiskhjulJens Gormsen Vu har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljø koordinatoruddannelse, og er således godkendt til på vegne af bygherren, at varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet udføres både i projekteringsfasen som i byggefasen.

Gormsen vu Consulting har gennem mange år arbejdet med sikkerhed på byggepladsen, og har i den forbindelse opbygget konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og målrettet med sikkerhed og sundhed.

 

Skilte